després d'any i mig de vida

CRÒNICA GLOBAL es renova

Redacción
Viernes, 13 de marzo de 2015 - 20:27

Després d'un any i mig de vida, el diari posa en marxa una sèrie de canvis per actualitzar-se i millorar els seus continguts. Entre aquestes novetats destaquen un nou disseny; la substitució de les dues versions -en castellà i català- per una edició bilingüe; el llançament del Blog Barra Libre, i la incorporació de nous col·laboradors.

CRÒNICA GLOBAL ha posat en marxa una sèrie canvis en les últimes setmanes amb l'objectiu d'actualitzar i millorar un projecte periodístic que ja es pot considerar consolidat, malgrat la seva joventut (cal recordar que amb prou feines compta amb un any i mig de vida).

Entre aquestes novetats destaquen el nou disseny que s'ha implementat (i que encara està pendent d'algunes modificacions), i la substitució de les dues versions del diari -en castellà i en català- per una edició única bilingüe. Això permetrà una major agilitat a l'hora de renovar les informacions que s'ofereixen.

D'ara endavant, els continguts de CRÒNICA GLOBAL s'alternaran en les dues llengües majoritàries de Catalunya (si bé, en alguns ocasions, se seguirà oferint peces en castellà i català per a aconseguir una major difusió). En el cas de les opinions, prevaldrà la llengua original que utilitzi cada autor.

Blog Barra Libre i nous col·laboradors

De forma paral·lela s'ha llançat el Blog Barra Libre. Es tracta d'un espai que acollirà -de forma desenfadada- tot tipus de qüestions complementàries que no tenien cabuda en el diari però que es consideren d'interès per als lectors.

A més, CRÒNICA GLOBAL ha ampliat la seva nòmina de col·laboradors, destacant la incorporació del periodista Sergio Fidalgo, que entre altres tasques es centrarà en la realització d'entrevistes a diferents personalitats de rellevància política i social.

La subscripció, la millor forma d'ajut

Finalment, l'empresa editora recorda una vegada més que CRÒNICA GLOBAL no rep subvencions de les administracions públiques catalanes. Per això, fa una crida a tots aquells lectors interessats a col·laborar per mantenir la independència i viabilitat del diari animant-los a subscriure-s'hi (una opció que està disponible a partir de 48 euros anuals, el que equival a 4 euros al mes).

CRÒNICA GLOBAL aprofita l'ocasió per renovar el seu compromís amb els lectors assegurant que continuarà destinant tots els mitjans humans i materials a la seva disposició per millorar el contingut ofert.

Comentar